Standartinė teisinė garantija yra taikoma visoms duodu.lt prekėms.

  • Joje numatyta, kad turite teisę į nepažeistą, atitinkančią jos aprašymą, prekę.

  • Prekė yra su defektais, jei ji nepilnai sukomplektuota, pažeista ar sulaužyta, arba netinkamai veikia, arba negali būti naudojama taip, kaip pardavėjas nurodo jos aprašyme.

  • Tai reiškia, kad kaip Pirkėjas turite sužinoti iš Pardavėjo ar prekė yra tinkama naudoti pagal jūsų poreikius.

  • Gavus prekę su defektais, turite teisę į neapmokestinamą jos defektų pašalinimą arba į prekės pakeitimą tokia pačia preke. Ne visais atvejais galite pasirinkti, ar prekę remontuoti, ar pakeisti. Pardavėjas pasilieka teisę siūlyti prekės remontą.

  • Jeigu garantinė problema iškyla naudojant prekę priimtinuose laiko rėmuose ir pagal jos paskirtį, duodu.lt išspręs iškilusią problemą.

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad sugadinimams, sukeltiems oro sąlygų, garantija negalioja. Todėl tai nelaikoma prekės gedimu ar neveikimu. Prašome kreiptis į savo draudimo kompaniją, kad išspręstų šią problemą.

  • Prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi ir pateikti garantijos paraišką, jeigu problema atitinka standartinės teisinės garantijos sąlygas, duodu.lt išspręs iškilusią problemą siūlydama tinkamiausią sprendimo būdą: arba pažeistų prekės dalių pakeitimą, arba dalinį pinigų grąžinimą, arba pilną prekės pakeitimą.
Prekė įtraukta į norų sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimą